Managementul indicatorilor la nivel de organizatie

A+ A A-

Managementul indicatorilor la nivel de organizatie

Ca parte a BI (Business Intelligence), KPI (Key Performance Indicators – Indicatori Cheie de Performanta) sunt larg utilizați pentru a evalua situația unei afaceri. KPI oferă o perspectivă asupra factorilor critici de succes ai întreprinderii și ajută întreprinderea în măsurarea progresului. Companiile ar trebui să includă KPI în strategia de BI pentru a obține KPI de nivel înalt, bine-definite, cu măsurători cuantificabile, bazate pe criterii prestabilite. Necesitatea KPI este spre a măsura performanța în raport cu obiectivele. Nu sunt obiective de performanță, dar rămân un mecanism util în aducerea întreprinderii la starea dorită.
Utilizarea KPI oferă utilizatorilor de întreprinderi informații cheie de performanță în timp foarte scurt. Fără utilizarea de KPI, se vor consuma mult timp și efort pentru colectarea și prelucrarea datelor. Sub această premisă, pentru a obține informații de performanță se va ajunge la întârzieri suplimentare în abordarea problemelor de afaceri. La nivelul strategiei de BI, este o idee buna evidențierea de KPI esențiale, deoarece acestea ajută la atingerea obiectivelor principale ale afacerii. BI este tot mai mult folosit pentru a furniza soluții de management al performanței companiei.
BI foloseste KPI pentru a evalua stadiul actual de afaceri, obiectivul de întreprindere și vin cu un curs de acțiune pentru starea dorită a afacerii.

Importanța metricii pentru companii este evidențiată prin crearea unui sistem productiv, de succes, pentru îmbunătățirea calității BI. Este necesar să înțelegem și să definim calitatea BI, apoi să decidem ce măsuri pentru îmbunătățire trebuie luate. Calitatea este definită prin utilizarea metricilor. Nu este suficient să afirmăm dacă o calitate este bună sau slabă. Atunci când companiile fac modificări care par sa aibe impact asupra calitatății BI, trebuie să se poată măsura impactul acelor modificări. Astfel, companiile trebuie să poată măsura calitatea înainte, dar și după modificare.
Companiile  trebuie să fie în măsură să răspundă următoarelor întrebări:
-    Ce impact a avut schimbarea?
-    Rezultatul a meritat riscul și costul implicate?
-    Efectele pozitive sunt sustenibile în timp?
Indicatorii permit fundamentarea de decizii și evidențierea elementelor de structură. Ei formează un sistem ce permite o apreciere globală a tuturor aspectelor referitoare la echipamentele IT. Acest sistem oferă o imagine asupra tuturor resurselor folosite și a resurselor ce se vor valorifica în viitor. Reprezintă un sistem de referință în stabilirea deciziilor cu efecte asupra dezvoltării ulterioare a societății și economiei. Sistemul de indicatori este dezvoltat în etape, urmând să fie completat cu date specifice societății informaționale, realizând astfel normele metodologice necesare unei bune cunoașteri a elementelor ce țin de caracterizarea societății moderne.
Adoptarea programului de îmbunătățire efectivă de BI presupune:
• O definiție clară atât a calității BI, cât și a factorilor care au impact asupra calității;
• O modalitate de a măsura calitatea BI și factorii de impact.
În scopul de a respecta standardele din industrie, o organizație ar trebui să adauge două etape pentru procesul de dezvoltare. Se vor utiliza indicatori pentru a determina că o schimbare este necesară dar și pentru a măsura impactul schimbării asupra calității BI. Pentru a face acest lucru, sunt necesari următorii pași:
• Auditul procesului de dezvoltare;
• Măsurarea rezultatelor auditului față de o scară de standarde pentru industrie;
• Identificarea, măsurarea schimbărilor și documentul făcut în proces.
• Evaluarea oricăror modificări ce rezultă calitatea BI.
Valorile sunt folosite pentru calitatea BI precum și pentru factorii ce influențează calitatea într-un proces iterativ. Pașii de bază în procesul de îmbunătățire sunt:
1. Măsurarea calității BI;
2. Modificarea la un factor de impact;
3. Determinarea efectelelor asupra calității BI.

www.bion-team.ro - Template Design - ITNet