Dezvoltare DataWarehouse personalizate

A+ A A-

Dezvoltare DataWarehouse personalizate

Organizațiile  moderne generează cantități apreciabile de date în aplicații de tip ERP, CRM, Document Management. Multe din aceste organizații decid să-și dezvolte propriul sistem Data Warehouse, din diverse motive, cum ar fi costuri, constrangeri bugetare sau termene. Aceste organizații întâmpină probleme în a identifica strategia corectă, în a folosi cea mai potrivită metodologie de implementare, în a dezvolta procesele ETL specifice organizației. Constrângerile amintite anterior sau o combinație a lor, pot submina eforturile de implementare . Prin urmare, proiectele încep să consume tot mai multe resurse, atât financiare, cât și umane și au tendința de a depăși în mod constant termenele stabilite.
Implementarea unei soluții personalizate implică procese ETL personalizate și definirea unui mediu corespunzător. Un astfel de mediu implica elemente de infrastructură cum ar fi:
-    O rețea care să asigure lățimea de bandă corespunzătoare pentru a permite transferul de cantități mari de date
-    Un SGBD care să asigure depozitarea și accesul rapid la informații. Mulți producători au dezvoltat versiuni optimizate pentru DWh, prin metode cum ar fi procesare paralelă de viteză ridicată
-    Unelte pentru integrarea datelor din diverse sisteme sursă. Aceste unelte trebuie să asigure încărcarea, sortarea, maparea si corelarea datelor cât mai rapid.
-    Unelte pentru realizarea calculelor complexe și procesărilor complexe.
-    Soluții pentru programarea proceselor ETL
-    O soluție care să asigure managementul și controlul versiunilor.
Aceste elemente pot fi elemente separate sau pot face parte dintr-o soluție integrată. Multe din SGBD-urile moderne oferă capabilități și unelte care acoperă cerințele enunțate anterior.
Pe lângă uneltele hardware și software, un aspect important în implementarea unui DWh îl constituie metodologia de implementare. Aceasta poate face diferența atunci când se implementează un proiect DWh. Metodologia utilizată trebuie să asigure urmărirea și controlul diferitelor faze și etape ale proiectului. Trebuie să acopere analiza cerințelor de business, a surselor de date, să asigure maparea cerințe vs date. De asemenea, trebuie să asigure realizarea unui design coerent și unitar al DWh. În ceea ce privește dezvoltarea propriu-zisă, aceasta trebuie să acopere următoarele aspecte:
-    Verificare surselor de date. Este un proces important pentru a asigura o calitate corespunzătoare a datelor care vor fi incărcate în DWh.
-    Transformări specifice fiecărei surse de date. Fiecare sursă de date stochează informațiile în structuri specifice. Acestea trebuie modificate și trasnformate astfel încât să poată fi încarcate în structurile DWh
-    Reguli de relaționare care aplică reguli de business și logică de transformare care sunt comune mai multor tabele țintă. De exemplu referințe de integritate sau aplicarea definițiilor și regulilor de business.
-    Încărcarea structurilor DWh reprezintă formatarea datelor pentru a produce structuri care pot fi încărcate direct în structurile DWh.
-    Agregări care sunt necesare pentru a îmbunătăți performanțele interogărilor ce se realizează în DWh.
Din acest punct de vedere, compania noastră vă oferă resursele necesare pentru a vă ajuta în identificarea elementelor de infrastructură optime, vă furnizează metodologia corespunzătoare în implementarea proiectului, precum și competențele necesare în implementarea proiectului utilizând tehnologiile recomandate.

www.bion-team.ro - Template Design - ITNet